Korabeli leírások

Inuentarium Seu Conscriptio Arcis Zadwara AD Rationem Spect: ac Magci Dni Dni Sthnj Chyaky De Kereztszeogh: Die 15 mensis Juny Ao: Dnj 1605. (CSLk fasc. 480. 7.; OL U. et C. fasc. 78. no. 15.)

Publikálva: Détshy Mihály: Szádvár. Perkupa-Miskolc, 2004. p.50-52. {86}

Az Saffar Hazban
Kett Hytthwan zanto vas 2
Egy Regy o Lakatt kulcs nekwl 1
Chygahoz valo vas karyka 1
Tyz... Ala valo Hyttwan vas 1
Egy Hyttwan Bor Egeotheo fazek 1
Vasas veder 1
Ser főzeő kemencze zayaba valo vas 1
Vas karyka 1
Lakatt kyseb Hytthwan kulcs nekwl 2
Ember labara valo vas kycsyn 1
Vas Rostely 1
Chyngyer kezre valo 1
Keotth Hyttwan vas macska 2
Egy közepszeru Ser feözeő üstth 1
Cheh Ham Hytthuan 2
Hytthuan Chyga keothel 1
Taborban valo asztal 1
Dezka Egybe foglalny valo vas Izkaba Apro 400
Kender kytta No:75
Hus meoreő Rez merttek 1
Cassay vasas keobel 1
wres o Hordo 2
Zabo Hazban
Abaydoch Gabona zadwary keobel 140
vres o Hordo 3
Az udvarbiro Haz mellett valo kys Haz
Az Haz falon fogas 4
Kys Aztal 1
Hozu zek nem Ep 1
Iuegh Ablak nem Ep 2
Kemencze Ep 0
pleh az ayton 0
Sybyllye Pyncze felett valo Hazban
Komlo Cub 29 1/2
Kovacz zeen Egy zekerrel 0
Turo tarto kosar 1
Sybyllye Pyncze
Aztal 1
Eggyes kys zeek 1
Kynyer Hordany valo Saraghya 1
Veres Hordo o 38
Chyap zeek 1
Egy Icze es Egy mezzel merthek 0
Egy Soytar 1
Bor teoltheő korso 1
Bor Hordostul – Egez hordo 2
Meoreo chyeber 1
Fabul chynaltth masa merttek roz 1
Vas Gyerttya Tarto faba chynaltth 1
Pynz Eluagny valo Rez Tabla 1
Lakatth 1
Sybylye Bastaban
Abaydocz Bua Cub 70
A Sybilye Kapun
Egy Eorögh Lakatt 0
Az Azzony Haza mellett valo Hazban
Neegy zegu Aztal 1
Nozollya 1
Fogas Az Haz falan 2
Zek Aztal kerül 2
Ablak Hytthwan 0
Az Ayton Zaar Jo 2
Egy fazek tarto fabul csjnaltth 0
Pyncze feletth valo Hazban
Kys Aztal 1
Romladozotth Iuegh Ablak 1
Egy kys Nozollya tereotth 1
Karos Auagy Seczel zekk fa 1
Kemencze Jo 1
Almariom Plehwel Jo 1
Az Ayton zaar Jo 1
Az falon fogas 1
Egy Pocz Dezka 1
Fal melletth valo zeek 1
Az vr Haza Alatt valo Pynczeben
Hordo Bor telye vasa 34
Korcsollya 8
Bor vono keottel 1
wres Hordo 23
Belseo varban valo feletthi Hazban
Neegy Zegu Aztal 0
Az falon Iratos fogas 1
Nozollya 1
Kemencze Nem Igen Jo 0
Aytokon valo plehett Auagy zaar 2
Iuegh Ablak Ep 1
Beölseő Kamaraban
Tanyer tarto Eoreogh Rostellyos Jo 1
Az Kapu feletth valo feolseo Hazban
Negy zegü Aztal 1
Az Ablak nem zyntteln Ep 1
Aztal kerül valo pad zekek Epek 3
Kemencze Regy 1
Hozu zeek 1
Fogas Az falon 2
Pytthwaraban
Nozollya 1
Fogas 2
Hozu zeek 1
Azon felyul vagyon
Harangy 1
ora megh Bomlotth 1
Vdwarbyro Hazaban
Egy Aztal 1
Superlatos Agy 1
Tanyertarto Rostellyos 1
Toltarto 1
Fogas 2
Fabul chynaltth zeczel 3
Egyes zeek 1
Hozu zek 1
Pad zek Fal kerül 4
Ablakok rozzak 0
Ecetth tarto Rama 1
Kemencze Regy Nagy 0
Ajtokon valo pleh zaar 4
Az Pythuarban
Aztal 1
Aztal kerül valo pad zek 3
Az Vr Hazaban Eoreogh Boltban
Aztal negy zegw 3
Karos zek hozu 2
Egyes karzek 1
Hozu zek Paraztth 1
Almarium Eoreogh Labon 1
Az Bolth kerül myndenütth Pad zekek 0
Kemencze Eoreogh Jo 1
Ayton Zaar Jo 1
Zaruas Gyerttya Tarto Eoreogh 1
Iuegh Ablakok nem Epek
Beolseo Boltban
Kys Aztal 1
Nozollya 1
Egyes kar zeek 1
Kys zeczel zek fabul 1
Almarium Rostellyos 1
Kemencze Ep 1
Aytokon Pleh zaar 3
Nemett Gyalogh zazlo 1
Kys Serpenyü mernj valo 1
Mezettelen Nemett kard 1
Fogas 2
Taborba valo kys Beores zek 1
Zenes Hazban
Aztal 1
Tal Tartto Rostelyos 1
Fogas 1
Aytokon pleh zaar 2
Ablakok Rozzak
Seor Feozeo Hazban
Seor feozeo wstth Eoreogh 1
Kad Eoreogh 2
Kad kycsyn 2
Aztal 1
Chygahoz valo zerzam
Loo czygaj 2
Chygan valo Eoreogh keothel o 1
Egy vyz Hordo 1
Chyga zeker 1
Cziganak valo chyatornan Lancz 1
Azon keotth veder vasas 0
Az Alsó Eleuen kuton
vas Lancz 1
Azon vasas veder 2
Az feolseö varban valo Chyatorna kuton
vas Lancz Azon keotth vasas veder, Aytoyan Egy Lakatth
Vagyon zaraz malom kyhez semmy zerzam Nyncz keonel Egyeb
Sütheo Hazban
Sütteo Teokeneő Eroegh 1
Dezka Kynyer Ala valo 6
Vas Fazek 1
Rez mosar Teoreotth 1
Vas teöreő 1
Lyztes Hazban
Lyztth zytaltth Cub – 206
Korpa Cub – 34
Zuzeek Lyztth tartany valo 3
Zabohaz feletth
Arpa vagyon Cub: 30
Zab vagyon Cub: 40
Kender magh Cub: 13
Zabad vagyon nem Igen Jo Cub: –
Vduarbyro Haz Alatt valo pynczeben
Korcsolya vagyon 3
Hordo vres 8
Az var kerytesen
Algyu 3
Taraczk 5
Zakalos Eoreogh 103
Fel zakalos 26
Puska 9
Lanczfa Hozzu 50
Darda 14
Halabard 18
Nemetth Syssak 30
Fegywer Derek nemett 18
Tüzes lapta 372
Item 144
Tüzes kalacz 3
Apro Puskaual Rakott -
Lapta Darda modon chynaltth 4
Furo Eoreogh 4
Fürez 3
Bard Acsnak valo 2
Kyseb furo 3
Kapocska 1
Fabul Chynalth La...as 44
Gyalu 14
Egy Altalaghban vas Suljom telv mas feligh
Kapa Jo 50
Roz kapa 55
Chyakan 118
Lapatth 198
Haytanj valo tüzes Lapta 56
Kapura valo Eöreogh Lakatth 10
Kanotth kalacz 6
Algyuhoz valo Lancz Eöreögh 5
Rez Serpenyü kyuel portth mernek Eoreogh mynden zerzamual
Eoreogh kothel Agyuhoz valo Jo 5
Hyttwan 3
Vasas veder 1
Taraczkhoz valo forma Rez 2
Kanotth keotelek 248
Peleh kalannak valo Rez fonth 15
Vas Peleh font 13
Kecske Lab zakaloshoz valo 10
Zegeos furko 36
Vas Peorel 2
Fogo 1
Keez veoreő 1
Vas vleo kowacsnak valo 1
Fuo 1
Meoreoshez valo Rez fonotth 101
Egy nagy peoreol kywel keoweotth teornek
Feket olom fontth 152
Acel fontth 28
Egy fabul csynalt meoreő... (?) 1
Taraczk Gyobys 3300
Algyu Gyobys 2200
Zakalos Gyobys 7000
Vagdaltth Gyobys: Egy fel tonnaual font 90
Negy Algyuhoz valo kerek vasas 100
Rez mosar megh Hasatth kyben portth tertek 1
Algyuhoz valo kerekre syn vas 32
Egy Algywnak valo Agy vasas
Rosz pallos 1
Rez Chyga 2
Keo Teoreo pereöl vas 4
Vas vagyon zalakban fontth 44
Vas fazek Eöreögh 4
Katthlan Roz 2
Talyga 6
Kosar feoldeotth Hordanj valo 21
Saraglya 5
Keothelhez valo vas 2
Vas karo 1
Lampas fegywer Hazban valo Eoreogh 1
Porth terny valo Harom Darab Reez
Vas fazeknak valo vas Lab 1
Vas karykak Algyuhoz valo 8
Masfel tonna keonkeő
Sletrom fel Tonna
Keez vono 1
Puska Palazk 2
Por Hazakban
Vagyon Por Altalagh 10
Vagyon Hordoual 8
Cont Cent: 34 1/2lb 8

Csáky István 1605. jún. 16-i instrukciója porkolábja számára. (CSLk. Fasc. 389. fol. 22.)

Publikálva: Détshy Mihály: Szádvár. Perkupa-Miskolc, 2004. p.57. {90}

„Az Eöregh kaput le ne bochassak semmi Ideoben hanem mikor valami zekernek kel b ieoni, mikor (penigh) az kaput le bochattiak felesen legienek az kapu le bochatason, Estue mikor az kaput fel vonzak az kocziokat (kulcsokat) az Capitannak fel vigie reggel mikor le akariak bochatani, akkor vigie ala az Capitantol, es akkor ez varban kik leznek, mindenek az kapukra menienek. Semminemw okert eyel kaput ne bachattasson, ha teollem vagi mastol leuellel erkeznenekis kapu vonas vthan, az leuelet vegiek be vaami keotelen, de az kaput le ne bochiattassa...

Invetarium seu Conscriptio bonorum arcis Zaduarien: Anno domini 1608. Die 14 Marty.

(CSL Elenchizálatlan iratok, fasc. 252.; OL U. et C. fasc. 78. no. 15.)

Publikálva: Détshy Mihály: Szádvár. Perkupa-Miskolc, 2004. p.52-54. {86}

Az óregh boltban
Aztáll No. 1.
Parast hossu zék No. 1.
Óregh Ablák őregh, 13 tálnér heyn No. 4.
Mazas kemencze No. 1.
Pad zeklek körniull az fall uelle No. -
Masodik boltban ki az nagy boltbol nylik
Vagion kis Asztal No: 1.
Hoszu pad szek No: 1.
Ablak rayta Het Tanyer Hejaual No: 3.
Azon boltban:
Deszkabol foglalua uagjon szep Hely
Abban Egy Nyoszolya superlatos No: 1.
Plehes Aytok rayta No 3.
Harmadik Szenes Boltban
ki az masodik boltbol nylik
Vagion Rayta eoregh Ablak Ep No. 1.
Ez Boltbol:
Nylik Egy kis Bastara Egy Ayto:
Az Boltok mellet ualo Aszony Hazaban
Niozolia vagion benne No: 1.
Superlotós Agy No: 1.
Aztall No: 1.
Mazás kemencze No: 1.
Pad zekek körniüll
Fogasok az falán
Kis karós zek No: 3.
Ayto rayta plehes No: 2.
Ablak rayta ep No: 2.
Az Boltok mellet ualo Aszony Hazaban
Vagion Aztáll No: 1
Ablak rayta No: 1
Almarium No: 1
Ón talak No: 3
Fa talnér No: 17
Rez fezek No: 1
Föld fazakok No: 8
Serpenió No: 1
Nias vagion No: 1
Kis tekenó No: 1
Hittuán rostellj No: 1
Zitta No: 1
Hittuán réz láb No: 1
Ayto plehes No: 1
Az konyhán be egy Tárhaz. Az pincze előtt fén az Zamtarto hazbán
Vagion kis Aztáll No: 1.
Karós zek No: 1.
Almarium benne No: 1.
Ablak rómladozótt No: 1.
Kemencze No: 1.
Ayto rajta No: 1.
Az porkolab hazabán
Vagion benne aztáll No: 1.
Niozolia No: 1.
Fogas az falán No: 2.
Zekzell zek No: 2.
Hozzu pad zek No: 2.
Kemencze benne No: 1.
Ablak rayta No: 3.
Az Belső uárhely Chetórnál kuttnall
Lánczostóll vasas ueder uagion No: 1.
Az Buzá tarto Padón
vagion zab mindenestóll Cub: 294 1 1/3
Azzu Zilua hagymá Cub: 2 1/2
Trezka uagion No: -
Azzu giumólcz eleges Cub: 3 1/2
Cub: 8 1/2
Veres hagymá Cub: 12 1/2
Kóles Cub: 2: gm: 1/2
Vagion mogioro Appró keozörü fokhagymá...
Az profóntt pinczeben
Kapoztátt hordouáll No: 2 1/2
Egy órégh kád kapoztá No: 1.
Lőre vagy Cziger, hórdóuáll No: 6.
Torkely regi Cub: -
Profontt pincze fele ualo hazon
Az falán fogasók No: 4.
Aztall No: 1.
Pad zek No: 1.
Kemencze No: 1.
Vas fazek abban No: 1.
Óregh Ablak hittuan No: 2.
Aytó rayta No: 1.
Az Zabo hazban
Vagion Mindenestóll búza Cub: No: 55.
Kender magh uagion Cub: 7. (-)
Lencze Cub 2 1/2 gr 1.
Saffar hazbán
Czigahoz valo vaskaryka No: 1.
Tuz ala alo vas No: 1.
Vasas veder No: 1.
Vas karyká No: 1.
Vas Rostell No: 1.
Vas Belinczek No: 2.
Kózep Zerü Ser főző ust No: 1.
Cheh hám lóhoz ualo N: 2.
Cziga kötell hittuan N: 1.
Vadnak valamy vas Iskaba
vagion kitta kender N: 45.
Kassay vasas koböll nem igaz N: 1.
Baranj börök. Approstóll, Gerikeczke N: 24.
Bika bőr, egy darab
Hittuán vas Lada N: 1.
Tekenő N: 1.
Keosó N: 3 1/2
Zalonná N: 1.
Sóldór N: 2.
Turó tartó kosár No: 1.
Igen nagy disznó fő, es sóldor N: 5.
Más hittuán koből N: 1.
Zapu ket gr N: 1.
Plehes ayto rayta N: 1.
Vduár biro hazabán
Aztal uagion N: 1.
Superlatos agy N: 1.
Talnertarto rostelios N: 1.
Tall tartó N: 1.
Fogas uagion N: 1.
Hozzu zek N: 1.
Pad zek fall kórniüll N: 1.
Ayto plehes N: 1.
Kemencze mazas N: 1.
Ablak rayta retez N: 1.
Süttő hazbán
Kemencze uagion N: 1.
Vst N: 1.
Giokér Zitta N: 2.
Belső varbán kapu felvono hazban
Aztall uagion N: 1.
Iratos fogas az falán N: 1.
Niozolia vagion N: 1.
Ablak, kemencze
Vgian ott Belseo kamaraban
Aztall uagion N: 1.
Iratos fogas az falán N: 1.
Niozolia vagion N: 1.
Ablak, kemencze
Vgian ott Belseo kamaraban
Oregh rostélios tárner tarto N: 1.
Az kapu felett fellső házbán
Aztall benne N: 1.
Hozzu zek N: 1.
Niozolia hittuan N: 1.
Fogas az falán N: 2.
Egy harang io N: 1.
Ora Jóh N: 1.
Hagyma, mégh uagion Icze 10.
Kulső varban az liztes hazban
Lizt buzabóll zitalattlan Cub: 116.
Zitalt lizt Cub: 23.
Az Eczettes hazbán
Vagion Hórdó eczett N: 4.
Altalagoczko N: 1.
Serfezeo hazbán
Őregh serfeoző ust N: 1.
Őregh kád N: 2.
Ser heuitő kád N: 6.
Cziganall ualo Czetórná kuttnáll
Láncz vedrestóll vasas N: 1.
Czigahoz valo Zerzam
Cziga Ló N: 2.
Cziga kötell io N: 1.
Czigas Louaknak ereyek N: 2.
Vízhordáj valo Hórdó N: 2.
Cziga zek N: 1.
Pauakroll
Vagion pauá N: 1.

Var alatt az Maiorban... kazall az Cziga alatt... Az var alatt ualo Malomban... Az Hazak alatt ualó pinczekben az varban (bor, hordónként felsorolva).

Johannes Landi építész becslése. 1633. júl. 5. (OL NRA fasc. 667/24.fol. 19-21.)

Publikálva: Détshy Mihály: Szádvár. Perkupa-Miskolc, 2004. p.20-21.

„Az újonnan készült és helyreállított épületeket szemrevételeztük, és a „geometria szabályai szerint” én a fundátor a (kamarai) konzervátorának és őfelsége ácsmesterének jelenlétében a paloták, bástyák és várfalak épületeinek költségét pontos méréssel sing-, vagyis ölszám szerint összesítve lelkiismeretesen felbecsültem.”
„Kőből való építmények összeírása Szádvár várában:
A felső várban ezeket építették:
Vendégeknek szánt szállások fogyatkozván egy 12 öl hosszú és 3 öl széles palotát építtetett és a palota szomszédságában egy fűthető szobát, ami három régi falra épült, összesen 51 öl 3 láb. A negyedik fal alapjaitól kezdve újonnan épült.
Továbbá ahogy a lépcsőn felmegyünk ehhez a palotához, a lépcső végénél a káplán úr számára építtetett egy szoba régi falakra alapozva összesen 24 öl.
Továbbá új konyha épült kürtővel, sütő kemencével és a pék szállásával.
A nagyságos úrnő ugyancsak a felső várban egy kerek bástyát építtetett, amely nyugatra néz, 5 ölnyi átmérővel, a magassága 8 öl 4 láb.
Az új bástyától a konyha végéig van egy régi fal, mellvéd formára, hossza ennek a falnak 5 öl 4 láb.
Továbbá felújíttatott egy romos pince, amit profont pincének hívnak. Fölötte épült egy ház a gabona tárolására.
Továbbá épült egy kis pince teljesen újonnan korcsmáltatáshoz (borkiméréshez).
Továbbá a régi pékségben épült egy közfal és egy új kemence
A középső várban a Pethe úr ezeket restauráltatta:
észak és kelet között van egy bizonyos kerek bástya, amihez közvetlenül csatlakozik egy fal, amely a németek kvártélyát szegélyezi. Ezek az új falak összesen 66 ölet tesznek ki.
Újonnan épült egy másik gabonás ház alapjaitól.
Építtetett alapjaitól egy új pincét két házzal fölötte, amelynek a külső fala régi.
Újonnan készültek a malom alapjai.
Az alsó várban a nagyságos úr ezeket újította meg:
keletre a kút mellett egy reguláris bástyát építtetett alapjaitól.
Továbbá egy másik bástyát, amit nem építtetett alapjaiból, hanem a kerek torony vagyis bástya fölött egy kis szárnyat.
Továbbá egy külső falat, amely mellett belül a várban istállók vannak.
Továbbá építtetett házacskákat téglából az őrszemeknek.
Továbbá a felvonó szerkezet vagy csiga mellett egy új falat emeltetett alapjaitól kezdve, amely a bástya sétálóját alkotja.
Továbbá a vár bejáratánál jobbról van a gyalogok, balról a várnagy úr háza, mindegyik részben két falat raktak, amik a régiekkel ezeket a házakat alkotják.
Az új falak 67 öl 4 lábat tesznek.
A kapu fölött építtetett egy falat mellvéd formára.
A csiga mellé rakott kenyérsütő kemencébe 12000 téglát építettek be.
A kőművesek és akik a meszet készítik és a köveket hasítják, összesen 272 forintot kaptak.”

Következik a felbecsült faépületek jegyzéke:
„A felső várban újonnan készült faépületek ezek:
1. Az alsóbb erődítmények és az új palota és konyha tetőzetének ácsolata sütőházzal és szobával.
2. A kápolna és az alsó régi palota tetőzete.
3. A kocsmáltató pince tetőzete.
4. Az új bástya tetőzete más tetőrészekkel együtt, összesen 6000 zsindely, 709 léc és 500 forint a mestereknek.

A középső várban ezek vannak:
1. Az új pince fölötti új ház tetőzete ugyanezek padozataival együtt.
2. A malom összes szerszámával és tetőzetével.
3. A gabonás ház tetőzete padlásával.
4. A németek kvártélyait feő tető, összesen 12000 zsindely, 560 léc, a mestereknek 60 forint.

Az alsó várban ezek vannak:
1. Az istálló tetőzete.
2. A sütőház tetőzete.
3. A magyar satrapák (hajdúk) két házának és a kapu melletti pince tetői.
Egy nagy kötél a felvonó szerkezethez, vagy ahogy nevezik, a csiga házához.”

1650 körüli konskripció (EL Rep. 24. fasc. M. No. 472.)

Publikálva: Détshy Mihály: Szádvár. Perkupa-Miskolc, 2004. p.57-58. {92}

„War alat, régente uolt egy halas Tóó melly halastó feneken vagyon az War szamara ket Eoregh kert, eggyik kapostas, az masik uetemönyes. / Azon halaston s- uizen egy keőre walo Malom; es por tereo, kassa tereő es kender kallo uolt, most puszta. / Az holot széna kaszalokat rakják, az előtt minden -féle uetememényes kertek uoltak. / Wagyon War alat Komlos kert is: / Wagyon Méhes kert egy, kiben Méheket tartanak. / Az Uárnak oldalajn kernes kereőll sok szép gyimelcs fak vannak, Diós, Almas, sziluas... amikor Termesse wagjon, feles győmelcset Takarithatnak az gonduisellők... Az Uar oldalan itfen uagyon ket magh hagymás kert: / A bastja töueben egy Petreselmes kerteczke, kiben egynéhany Megy fiatulis wagjon. / Item. Egy Szölles kerteczke es wagjon az kapu előtt, konyha szukségére egresnek mongyak az szöllejét, néha bortis szürnek belőle, amikor Terem circiter Bor: Uasa 2. / Ennek előtte az halasto mellett a' malomnal uolt egy Seör neuellő hazis... Az Uar kereöl walo kertekhez, komlos kertett, kaposztas kertett, uetemenyes kertekhez, es minden nével nevezendő munkahoz, gyömelcz szedeshez, aszalashoz az egész Joszaghban léveő gyalogh Sellérek tartoznak continue szolghalnj... mikor kyvantatik.”

„Extractus Rerum mobilium et immobilium Seu Portionis Comitis Ladislai Chaky ad Arcem Szadvára pertinensis pro C. Principe attunc Comite Paulo Eszterházy per Judlium et Jurassores Superioris et Inferioris Processus Cottus Tornensis modo infrascripto constructus et extradatus. In Possione Szilas die 22 Januar Anno 1674. (EL Rep. 24. 174. cs. No. 76.)

Publikálva: Détshy Mihály: Szádvár. Perkupa-Miskolc, 2004. p.54-55. {87}

… Elsőbenis fel menuén Szadvárában tanquam ad Caput bonorum Chaky László eő Nga Varbéli rata Portioját, úgy mint az Varnak hassonfelit, Pro Parte Dni A(ctrois) exequalván excindaltuk.
A felső várban. Szenes háznak köz Pitváratul fogva (:Mely ugyan a' vendegh haznakis Pitvara eczersmind:) a mostani öregh vendégh házat az bótos nagy őregh palotat, azonbelől valo bótos házakat az Czaighházzal edgyüt egy Véghben, és mind ezeknek felső részét. Sütő házat konyhával egészen, és ahoz ragasztott őregh alházat, Mely Szabó háznak hivatatik; annak Pitvarának aitajátul fogva egyenessen által, azon Pitvarbul nylo öregh Sáffár haznak aitajára intezve, azon haz alatt leuő Pinczeuel edgyütt ugyan azon Sáffár házatis. Altal ellenben a' boltos pince torka allat valo kis házat; Item Sibilla néuő Pinczét azon felet való bor házzal edgyüt; a' mellet hustarto pinczenek edgy felét, Vgyan az belső Varban a' Toronynak felét, holot az óra és harangh vagyon, dobolyo hellyel, az bastyák közre marattak. Az kapolna forma bastácska kapolnanak depultaltatot; az alatta való üressegh (: melylyet haszonra fordíthatni:) köz, edgyk eczetes ház ide valo.

Középső Varban: Az lakatos bastya allya, mész tarto hely, kőz, annak a' középi Dnum A. illet. A Tömlöcz haz, és alatta valo Tömlöcz közönséges, Közép Várnak kapuja mellett való Lisztes bástyának also resze kőz, altal vagjon rekesztve két felé felső része egészben ide való. Az Lakatos Méhhely mellet valo deszkás háznak alsó része, melybül Istalokat csinaltak ide esett. Bebék kapuja Czaigh háznak és Por háznak, ha kivantatik közre hagjatatot. Az Porkolab haznak allatta léuő pinczével, Bebék kapuja felet való kamarával edgyüt kőz, Porkolab szamara és szegeny Emberek Portekajnak felelmes időben valo ben tartássára. Száraz Malom kőz, kóvács ház Mivel kőz; Nemetek és haiduk házaj kőzök.

Külső Várban. Csiga mellett való vegin való kis ház mellette léuő öregh Istalloval, és az középső kapun kiuől való szegletben, masik istaloval Generalis Urunk számára jutot. Az csatornak, Csiga és Nemet bástya külső, belső kapu közi Magyar haiduk, és Nemetek hazaj mind it mind belső varbanis, a' mint declaraltatot Várta hazzal edgyüt kőzők. Az Munitiok és löuőszerszámok valamenny vagyon mind közök; Az kapukon kiuül való sarampó, és annak is a' kapuja kőz: hoc superaddito valami közre maratt egyenlő akarattal farattsággal, kölcséggel Munkával tartoznak epiteny.

Az varon kiuül. Az Szőlős kert kőz, az hagyma földek ide esett fele, az tőb vár oldalon léuő veteményes kerteknek való főld kőz. A veres bastya allat való Méhes kert el pusztult, kőz, Az vár allat való Puszta Major héz ide esset. Az kaposztas kerteknek, borsós kertnek jégh vermeknek fele ide való. Az füvellő kertek kőzők. Az avar kőrnyekiben való gyümölcsös kertek és imit amot levő szilva, dió és alma fák közre maradtak, közönsegessen haszon felevel ide tartoznak.

Várbéli Inventarium
A Bastyakon vagyon, apró őregh taraczk No 6. Sereghbonto No 3. Bebék fegyver dereka egesz őltőzet No 1. Gyalogh kopia avagj láczfa csomo No 1. Puskapor tonna No 6. Szakallos circiter No 100. Réz dob kisseb és nagyob ide valo és nem közös Par 3. Fegyver derekak sisakokkal circiter No 20. Vannak golyobissok tüzes szerszamok az Czaigházban; Mellyek ezekkel együtt (:dobokkon kiül mely Generalis Uram reszére eset aestimatiora valo:) Mind Köz. Item, amint fellyül iratot, Toronyban leuő óra, egy őregh harangh, masik kicsiny kőzős.

Az Saffár házban vagjon gyalogh dob No 1. / Ostya Sütő vas No 1. / Bors őrlő Malmocska No 1. / Szita No 3. / Ó háj font No 3. / Kis Tekenő No 1. / Sütő Tekenő No 2. / Vas fazék apro nagj No 3. / Gyalogh haidunak valo két lobogócska No 2. / Fiókos Magnak valo hoszu Zöld ládda No 1. / Fejér kis Asztal No 1. / Item kereghded Asztal No 1. / Raman üvegh ablak No 4. / Üres Gönczi hordo No 12. / Egy Ládácskában dib dab apro vas Eszköz / Pinczetokos láda No 1. / Vas füstölő No 1. / Meh helyhezvaló kovács Eszközök egj ládában. / Vasas rongjos bőrős lada No 1. / Puttony, lajt, kanna, és holmi fa Eszkőzők konyhára valók. / Rabnak valo beklo No 2. / Elésnek való fejér láda No 2. / Fejér paraszt Armárium No 1. / Réz font függőstól appro nagj No 3. / Egetboros fazek egy akós No 1. / Két bőr sellye szék No 2. / Templomban valo Gyertyakra viasz font No 3. / Misse mondo Eszkőzők kőzősek.”

Az 1674. nov. 17-i inventárium helyiségmegnevezései. (OL Batthy. Itv. Misc. 103. rsz. No. 48/1.)

Publikálva: Détshy Mihály: Szádvár. Perkupa-Miskolc, 2004. p.55. {88}

„Primo: Bebék kapuban... Templom felet valo harmadik hazban... Palota felet valo Padgyan... (búza); Secundo: Bebék kapu felet valo hazban... Ugyan Bebék kapu felet való más hazackaban az kiben az előtt Gergacs lakot... Sibile pincze felet valo Padgyan... Templom felet valo Padgyan... Ugyan tempoum felet valo Pitvarjaban... Felső kőzőpső haznal... Felső Palota padgyan... Ugyan az felső Palota felett valo Padgyan... (búza); Tertio: Wendégh hazba talaltatot... Lakatos Bastyaban... Lisztes haz felet valo Padon... (zab); Quarto: Felső Palota felet valo Padgyan... Lisztes haz felet valo Padon... (árpa); Quinto: Lisztes haz felet valo padgyan... (tönköly); Sexto: Felső Palota felet való padgyan... Safar hazban... Az Leanyok hazaban... Nagy Pincziben... Porkolab ház alat való Pincében... Puszta pincze felet való hazaban... Az nagy Pinczében az hol vadnak... Derenki Majorságh vár oldalaban az képnél... Ugyan a Vár oldalaban Csaki Péter uram Majorja helén...

Az 1675. febr. 3-i leltár helymegjelölései. (OL Batthy. Itv. Misc. 103. rsz. No. 48/3.)

Publikálva: Détshy Mihály: Szádvár. Perkupa-Miskolc, 2004. p.55. {88}

„Bebék kapuban... Gergacs kamarajaban... Lisztes Hazban... Lisztes haz felet... Lakatos Bastya felső részen... Vendeg hazban... Szebelye pincze felet valo padgyan... Uy Palota Felső padgyán... Kapolna felet valo palotaban... Azon Palota pitvaraban... Pitvar mellet valo hazban... Az varban kaposztas pinczeben... Az eslő Palotaban...”

Az 1677. jan. 2. Inventarium helymegjelölései. (EL Rep. 24. 173. cs. No. 27.)

Publikálva: Détshy Mihály: Szádvár. Perkupa-Miskolc, 2004. p.55-56. {88}

„Legh elsőben mentünk a Saffar házban... Nyari Ház Alatt (Liszt Tarto Szuszekban... Etzetes Házban... Sütő Hazban... Szabo haz allat valo Pénczében... Sybilla pénczében... Konyhan... Szabo Házban... Ezen Szabo haznak és Pitvarnak a Padlasa és a hayazattya bé szakadozott. Se Ablakya se kemenczéje ninczen... Sütő haz felet valo hazaczka el romlot allapotban Vagyon, Se kemenczeye se Ablakia mégh az Padgyiais és haiazattya bé Szakadozott... Az Varban... Palota Padgyán... Nagy Palota allat valo Pénczében... Kis Bastyaban Valo Házba... Az Asszony Haló házában... Leányok házában... Palotta előt valo Pitvarban... Palotaban... Kapu felet valo Házban... Azon belől való kamorában... Kapu felet valo felső hazban... Az Pitvarban... Lakatos Bastyaban... Sibilla Péncze felet... Kapolnanak Belől valo kamoraban... Bebék kapuiában... Saffar Hazban... Lisztes haz fellet... Az Váron kívül... Vad kertben... Szadvarban Az közös hazak pedighlen mind romlot allapotban vannak hasonló képpen az Bastyakis...”

Az 1682. szept. 12-i leltár helymegjelölései. (U. et C. fasc. 79. No. 16.)

Publikálva: Détshy Mihály: Szádvár. Perkupa-Miskolc, 2004. p.56. {88}

„Az harom pinczében... Az Eczetes hazban... Az Szafar hazban... A Palota padgyan... A kerek Basttjan... Liztes haz padgyan... Nyari haz alat valo Szuzikban... Egy Ladaban vagyon papi oltózet pechit allat... A Palotaban vagyon negy darab olasz karpit... Lővő Szerszamok (A Csonka basttjan egy óregh taraczk meljnek neve Fridrik Fleskman ugyan azon basttyan egy kiseb rez taraczk irva vagyon raita Ladislaus Csaky. Item egy Ssereg bonto. (A bebek basttjan egy óregh rezz Taraczk. meljen vagyon irva Dnus Franciscus Bebek de Pelsőcz. Ugyan ezen basttjan mas kisebb rezz Taraczk) A kapu felet valo basttjan egy kózep szeró taraczk meljen vagyon irva Ladislaus de Csak. Vagyon hatt Csevő sereg bonto No. 3. Szakalasok vadnak a bastyakon es Czekhazban No. 103...

Az 1682. nov. 2. összeírás helymegjelölései. (EL Rep. 24. fasc. M. No. 469.; OL U. et C. fasc. 53. no. 41.)

Publikálva: Détshy Mihály: Szádvár. Perkupa-Miskolc, 2004. p.56. {88}

Helymegjelölések: „az nagy alsó Palotában”, „Esterhás Pál Úr ő nga pinczejiban”, „Rostélyos pinczében”, „Kulczár házában”, „Sáfár házban”, Lisztes Szúszekben” „palota padgyán”, „Kerek Bástyában”, „Bebék kapujaban”, „Czajk házban”

Az 1685. márc. 15. inventarium helymegjelölései. (OL Jankovich-gyűjt. 66. sz. pallium, a municióról szóló második részét közli a Török-Magyarkori Áll. Okmtár VI. k. 526-9. o.)

Publikálva: Détshy Mihály: Szádvár. Perkupa-Miskolc, 2004. p.56-57. {89}

„Reghi Kapolnaban... Nyári ház alatt való Lisztes Szuszekban... Nagy Palota Padgján... Az Sáffár házban... Szabó Ház mellett valo Bástyában... Szabóház alatt valo Pinczében... Rostélyos Pinczében... Aitaia kettő, Egjik Rostélyos, másik béllett... Az Kulcsár házban... Az Sütő hazban... Uraság Palotája... Audentiás Házban... Kegyelmes Urunk eő Ngha Szállása... Kerek Bástyában való hazba... Szegelet Bastyában valo Hazikoban... Kapu felett való Bóltos alsó ház... Azon Háznak Kamarája... Alkalmas Arnyek Széki... Felette való Házban... Az kapu mellett való Sütő háznak Pitvarában valo Konyhán... Pattantyus ház... Azon Pattantyushaz mellett való Uy ház... Pitvara... Pincze alatta... Rostelyos Pincze torka felőtt való kis ház... Alsó kulcsár ház... Az also Nagy Palota... Azon nagy Palota mellett két bótos ház... Az edgyikben deszkával való rekesztés, Árnyék szék is van... Ugyan azon két bótos ház mellett egy kis boltocska... Ugyan azon említett nagy Palota mellett vagyon egy nagy ház... Az melly Pincze felett valo hazban... Az Toronyban eőreg ora... Also Réghi Kápolnában... Az ujj kapolna mellett egy boltos, Ujj Palota... Ugyan azon Palotabul járo boltos ház, az kinek mégh sem ablakia, sem kemenczeje nincz... Azon ujj Palota alatt valo nagy házban... Pincze mellett való ujj sütő ház... Középső várban egy nagy Porkoláb ház... Pitvara... Az Pitvarban sütő kemencze, konyha. Ugyan mellette Bástya ház Annak kemenczéje, Ablakia kamarája... Munitiok... Csonka Bástyán... Uj Bástyán... Konyha mellett valo bastyán... Az Nemeth Bástyán... Az kapu felett valo Bastyan... Bebek kapuiban... Lakatos Bástyán... Palota felett valo folyossón... Az eőregh Czek ház padgyán... Ugyan ottan azon Czékházban... Porházban... Vagyon az kápolnára járó Folyossón kegyelmes urunk eő Ngha kis Palota Satora, cum omnibusmsuis pertinentys. Tömlőcztartó keze alatt...”

OL U. et C. fasc. 53. No. 42. (1703. febr. 02.) vonatkozó része

Publikálva: Détshy Mihály: Szádvár. Perkupa-Miskolc, 2004. p.57. {92}

„Circa Arcem Szádváriensem olim existentie /1. A váron kivól egy el pusztult Szőlős kert, a' mellett egy hagyma főld Szegliget felől. Item Derénk felől más puszta hagymás kert. 2. A' veres Bástya alatt egy Medgyes, és veteményes kert vólt, de ezeket a' romlott Bástyaknak küvei el rontották, már haszontalanná lőttek, 3. Major kertnek és káposzta főldnek puszta helje, 4. A vár környül vadnak Gyümölczös kertek, 5. A' Tetves kutnál egy Rét, mellyen csinalhatni circiter tizen őt szekér Szénát, 6. Egy puszta hajdani vadkert, és a' mellett egy Tabla főlde, mellyet a Csere be nőtt. De reliquo nihil praeter Arcem desertam.”