Üdvözöljük a szádvári 3d virtuális világában!

A honlap célja a tudományos eredmények publikálása a nagyközönség felé is.
Térjen vissza máskor is, a tudományos eredmények fejlődésével a honlap folyamatosan bővül.

Az oldal Kelemen Bálint és Gál Viktor szakmai rekonstrukcióját mutatja be a Pazirik Informatikai Kft. által fejlesztett interaktív tartalmak segítségével. Az oldalon lévő tartalmak az alkotók szellemi tulajdonát képezik, azok felhasználásához vagy közléséhez engedély szükséges.

A várról további hasznos információk találhatóak a Szádvárért Baráti Kör hivatalos weboldalán.

Ledentu 3D-ben - A szádvári virtuális világ

A Szádvári vár XVII. század végi elméleti rekonstrukciójának bemutatásához egy olyan látvány és képi világot kívántunk kidolgozni, amely nem megy elébe jelenlegi ismereteinknek, a tömegrekonstrukció információszintjéhez igazodik, ugyanakkor a nem szakmai szempontok szerint szemlélő számára is élvezhető grafikai megjelenést biztosít. E miatt a modellezés előrébb lépett a puszta tömegek ábrázolásánál, korabeli várábrázolásokról is tisztán kivehető főbb architektonikus elemek - tető csúcsdíszek, nyílások - tekintetében is hordoz információt, jelzi ezek főbb karaktervonását. Minden olyan részletet ábrázolni kívántunk, amely a korabeli várábrázolásokról kivehető, még akkor is, ha esetleg ez túllép a tömegrekonstrukció szintjén, hiszen ezek hiánya szintén hamis képet eredményezne. Ugyan ezen megfontolásból tüntettünk föl olyan, a korabeli ábrázolásokon látható elemeket is, amelyekről pontosan ma még nem tudjuk mi célt szolgálhattak.

A tömegrekonstrukció grafikai megjelenítésének alapja a „clay” típusú (egy anyagú) modell és homogén, monokróm grafika. A látványban egy rajzolt, szabadkézi rajz jellegű megjelenítést kívántunk alkalmazni, ami a túl részletes, élethű modellekkel szemben, illetve a valóság pontos ismeretének illúziójával szemben, - igazodva a kutatás jelenlegi állapotához - a vázlat jelleget erősíti, ugyanakkor egy kellően informatív, közérthető ábrázolásmód is. Grafikai előképként a szádvári várat 1639-ben felmérő és lerajzoló Jean Ledentu várábrázolását választottuk, a kidolgozás során több munkáját tanulmányoztunk. Sok szempontból esett Ledentu rajzaira, mint grafikai előképre a választásunk. Egyrészt azoknak a pontossága és jelen elméleti rekonstrukcióban játszott alapvető szerepe és hasznossága okán, másrészt azért, mert az ő általa használt lépték és részletesség megegyezik jelen elméleti rekonstrukció kidolgozottsági szintjével. Végül, de nem utolsó sorban azzal kívántunk tisztelegni a szádvári várat 375 éve lerajzoló egykori mester és kiváló munkája iránt, hogy az ő grafikai világából, mint elsődleges inspirációs forrásból indulunk ki a számítógépes grafika megalkotásakor.

Úgy véljük, hogy ismereteink fejlődésével, és ezt követően a most felvázolt eredmények esetleges pontosításával, előrébb léphetünk a modell részleteinek kidolgozása terén is. Ezzel párhuzamosan a rajzos világból lassan elmozdulhatunk a valósághű virtuális ábrázolás felé. Viszont ismereteink jelenlegi szintjén az élethű és részlet gazdag ábrázolás és kidolgozás - amely jelenleg csak analógiákra támaszkodhatna, figyelmünket elvonta volna az előttünk álló elsődleges feladatról, a főbb épülettömegek vizsgálatáról, a szemlélő figyelmét pedig a jelen kutatás során elért tudományos igényű eredményekről.

Reményeink szerint a választott grafikai megoldás egyaránt megfelel a kutatás mai szintjének és az ebből fakadó tudományos hitelesség követelményének, valamint a nagyközönség számára is érthető és élvezhető módon jeleníti meg a vár feltételezett, 1686-os állapotát.